Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

2016/2017

Czcionka:

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

 DO PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO W DĄBIU

 ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W CHEŁMNIE I KARSZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dąbie.

Dzieci 6 letnie ur. w 2010r. podlegają obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu.

 

Rekrutacja:

Do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dąbie.

W przypadku większej liczby dzieci spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę są łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny dziecka;

2) niepełnosprawność dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

Wyjaśnienia:

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę poniższe kryteria:

 

 

Kryterium

Liczba punktów

1.

Pracujący zawodowo oboje rodzice (opiekunowie prawni).

10

2.

Pracujący zawodowo rodzic (opiekun prawny).

6

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie.

5

4.

Rodzeństwo dzieci uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego.

3

 

 

Terminy:

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2015 r.               

 do przedszkola lub wybranej publicznej szkoły podstawowej. Do wniosku należy dołączyć załączniki jeżeli są one wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego) we wniosku.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do przedszkola, szkoły podstawowej

(nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane faksem lub drogą elektroniczną.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce na rok szkolny 2016/2017 w terminie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r.
Na terenie Gminy Dąbie funkcjonują następujące placówki publiczne świadczące usługi w ramach  wychowania przedszkolnego.

 

Placówka

Adres

Telefon /strona www

Przedszkole Miejskie

ul. 1 Maja 4

 62-660 Dąbie

63/ 27 10 043

www.przedszkoldabie.pl

Szkoła Podstawowa                   im. Adama Mickiewicza

Chełmno 89B

62-660 Dąbie

63/ 2719 460

www.spchelmno.szkolna.net

Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Mikołajczyka

Karszew

Kupinin 1, 62-660 Dąbie

63/ 26 16 618

www.spkarszew.cba.pl

Poniżej znajdą Państwo wszystkie potrzebne dokumenty, które można pobrać.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny