Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Nasze sprawy

Czcionka:

Regulamin umieszczania postów

na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 w Chełmnie

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy zasad umieszczania postów na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie pod adresem http://www.spchelmno.szkolna.net/.
 2. Celem umieszczania postów jest popularyzacja tej formy wypowiedzi, kształtowanie umiejętności tworzenia poprawnych wypowiedzi pisemnych, doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz programów komputerowych, popularyzowanie wiedzy oraz poszerzanie kręgu zainteresowań uczniów.
 3. Umieszczanie postów umożliwia prezentowanie różnych zainteresowań, wiedzy jak i objaśnianie materiału omawianego na poszczególnych zajęciach lekcyjnych.
 4. Możliwość umieszczania postów skierowana jest do wszystkich uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.
 5. Za każdy zamieszczony post przyznawane są punkty dodatnie.
 6. Zgłaszanie postów jest dobrowolne, a każdy uczeń ma jednakowe szanse, aby jego praca pojawiła się na stronie.
 7. Posty będą zamieszczane zgodnie z kolejnością ich zgłaszania do koordynatora.
 8. Pierwszeństwo w zamieszczaniu postów mają osoby, które w danym semestrze nie przesłały żadnego postu.

 

§2 Autorzy postów

 1. Autor bądź zespół autorów danego wpisu zostanie wymieniony z imienia i nazwiska na końcu lub na początku każdego postu. 
 2. Pełną odpowiedzialność za treść postu ponosi autor bądź zespół autorów tworzący dany post.
 3. Zespół autorów może się składać z 3 osób.
 4. Wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu autorów będą nagradzane w równym stopniu za napisanie postu.
 5. Posty muszą być samodzielną pracą autora bądź zespołu autorów.

 

§3 Posty

 1. Wpisy nie mogą naruszać praw autorskich i nie mogą być plagiatem. Należy podać źródło, z jakiego korzystało się przy tworzeniu postu.
 2. Wpisy nie mogą nikogo oczerniać.
 3. Posty nie mogą być wulgarne oraz zawierać treści ogólnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Wpisy powinny być wolne od wszelkich błędów. Osoba pisząca zobowiązana jest do sprawdzenia treści postu pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych oraz interpunkcyjnych.
 5. Posty należy przesyłać jako plik programu Word (.doc). Każdy inny format wymaga konsultacji z koordynatorem oraz opiekunem strony.
 6. Nie ma ograniczeń, co do długości wpisów.

 

§4 Koordynator oraz opiekun

 1. Koordynatorem jest osoba wyznaczona przez opiekuna strony.
 2. Osoba wyznaczona na koordynatora zostanie wymieniona z imienia i nazwiska na stronie szkoły.
 3. Koordynator powoływany jest na jeden rok szkolny.
 4. Każdorazowa zmiana koordynatora będzie podawana do publicznej wiadomości.
 5. Koordynator prowadzi listę osób, których posty zostały zamieszczone na stronie w celu późniejszego przyznania punktów.
 6. Gotowe posty należy przesłać na adres koordynatora. Adres podany jest na stronie internetowej szkoły.
 7. Wszystkie posty w pierwszej kolejności wysyłane są do koordynatora, który po zatwierdzeniu i sprawdzeniu przesyła dany post do opiekuna strony w celu ostatecznej weryfikacji oraz zamieszczenia postu na stronie szkoły.
 8. Koordynator również może zamieszczać posty na stronie szkoły.
 9. Koordynator oraz opiekun nie weryfikują zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności. To zadanie spoczywa na autorze bądź zespole autorów postu.
 10. Koordynator ma za zadanie napisać krótki wstęp na temat postu.
 11. Koordynator odpowiedzialny jest za kontakt z autorem bądź zespołem autorów postu w celu przekazania informacji oraz wszelkich wskazówek.
 12. Opiekun oraz koordynator (w porozumieniu z opiekunem) mają prawo do odrzucenia postu w przypadku, gdy nie spełnia on założeń oraz regulaminu umieszczania postów.

 

§5 Przyznawanie punktów dodatnich

 1. Za każdy zaaprobowany i umieszczony post autor bądź zespół autorów może uzyskać do +6 punktów.
 2. Za każdy zaaprobowany i umieszczony post dotyczący zagadnień omawianych na zajęciach lekcyjnych autor bądź zespół autorów może uzyskać do  +12 punktów.
 3. Łączna ilość przyznanych punktów, za umieszczone posty, nie może być większa niż +40 punktów w ciągu jednego semestru dla jednego ucznia.
 4. Koordynator może być nagrodzony za swoją pracę do +20 punktów za jeden semestr.

 

§6 Przyznawanie punktów ujemnych

 1. W przypadku postu zamieszczonego już na stronie, a do którego zostaną zgłoszone zastrzeżenia, co do  źródła jego pochodzenia, treści oraz samodzielności wykonania zostanie on usunięty ze strony.
 2. W powyższym przypadku punkty dodatnie zostaną odebrane, a w ich miejsce autor bądź zespół autorów zostanie ukarany taką samą liczbą punktów ujemnych.
 3. W momencie stwierdzenia, że zamieszczony post jest kopią wpisu z innej strony lub jest to przepisany fragment z innego źródła, autor bądź zespół autorów zostanie ukarany adekwatną, do punktów dodatnich, ilością punktów ujemnych.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Osoby zamieszczające posty na stronie internetowej rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy autor bądź zespół autorów ponosi odpowiedzialność za swój post oraz wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 3. Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się brakiem możliwości zamieszczania postów na stronie internetowej szkoły.                                                           

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny